Socialt Ansvar

 

Alle unge skal kunne se frem til et liv i arbejde, men nogle unge har brug for en
hjælpende indsats. Den unges liv har måske været præget af manglende støtte fra voksne, misbrug, dårlig skolegang eller psykiske vanskeligheder.

Vi har et godt samarbejde med Odense og Københavns Kommune om at få unge mennesker i praktik med efterfølgende fastansættelse som mål.Vi kan være det faste holdepunkt, der giver den unge motivation, struktur på dagligdagen og fremfor alt selvtillid.

Vi er et lille firma med omsorg for den enkelte, og vi tilstræber at give den unge, den ballast der skal til for at påbegynde en uddannelse eller mod til at søge ind i større virksomheder.